Project Description

Vila Dominika Skuteckého

N ádherná vila so stálou expozíciou  maliara Dominika Skuteckého jedného z najvýznamnejších predstaviteľov realistickej a čiastočne impresívnej (luministickej) žánrovej, figurálnej aj krajinárskej maľby.

„Historická vila v Hornej ul. č. 55 odkrýva aj svedectvo životných osudov umelcovej rodiny židovského pôvodu, najmä dcéry, maliarky Karoly Skuteckej-Karvašovej a jej syna, spisovateľa Petra Karvaša.“

Viac na http://www.visitbanskabystrica.sk/clanok/308/vila-dominika-skuteckeho

Zdieľaj toto miesto!