Project Description

Barborská cesta

Táto pútnická cesta je dlhá 188 kilometrov, je rozdelená na 9 etáp a po každej etape je možnosť na prenocovanie, načerpanie nových síl, oddych a relax. Trasa je určená pre peších turistov, takisto ako aj pre cyklistov.

„Názov Barborská cesta sa viaže k menu sv. Barbory – patrónky baníkov. Trasa spája mestá Banská Bystrica – Kremnica – Banská Štiavnica, takže ide o mestá ako aj o dedinky a lokality, ktoré boli v minulosti centrom baníctva celoeurópskeho významu. Vďaka tomu sa v tomto regióne zachovalo množstvo technických diel súvisiacich s baníctvom.
Baníctvo ovplyvnilo aj kultúru a spôsob života a zanechalo nám tu obrovské bohatstvo technických, religióznych a kultúrnych pamiatok a zvykov.
Počas putovania prechádzaš krajinou formovanou človekom bez toho, aby si na prvý pohľad spoznal tento ľudský zásah. Ľudsky nedotknutá krajina sa prelína s krajinou pretvorenou človekom.
Nezostáva nám nič iné, len ti popriať šťastnú cestu. Zdar Boh!“

Viacej informácií môžeš nájsť na www.barborskacesta.com

Zdieľaj túto lokalitu!